HERSTRUCTURERING

herstructurering

Zit alles nog op de goede plaats ? Ondernemingen groeien en krimpen. Verbreden en versmallen. Uw structuur moet wel passend blijven en bestand zijn tegen zwaar weer. Of voorbereid zijn op het aangaan van nieuwe uitdagingen. Weet u hoe flexibel uw structuur is? Het is goed om daar af en toe een fiscalist naar te laten kijken. Die kent als geen ander de verschillende mogelijkheden in  een steeds veranderende (fiscale) wereld.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

samenwerking

Samenwerken om nieuwe activiteiten te ontplooien vraagt inzicht in de nieuwe verhoudingen. Of u nu samen een B.V. opricht, een vof-overeenkomst sluit of een coöperatie opricht, wij kennen de verschillende rechtsvormen die voor uw activiteit passend en fiscaal voordelig zijn.

ECHTSCHEIDING

escape-key

Echtscheiding is een lastige financiële kwestie. Verdeling van zaken, zeker als er een onderneming bij betrokken is, verdient zorgvuldige aandacht, ook al voeren emoties de boventoon. Het is dan zaak om bij de les te blijven en gezamenlijk te zoeken naar een voor alle partijen gezonde uitkomst. Fiscaliteit is hier een gecompliceerde zaak. Reden om vooral tijdig advies in te winnen en eventueel bij te sturen.

BUY IN / BUY OUT

opvolging

Mede-eigendom is een goed bindmiddel. Werknemers / partners die geloven in uw onderneming en meer betrokken willen zijn op het gebied van zeggenschap en vermogen kunnen vragen om zich in te kopen. Eventueel als opmaat naar een bedrijfsopvolging. Andersom kunt u (zelfstandige) onderdelen van uw onderneming laten afsplitsen. Wij weten hoe dat zit en kunnen u daarbij adviseren.

FLEXIBELE SCHIL

roulette

Hoeveel risico loopt u bij inhuur van externe arbeid ? Soms lijkt het wel een fiscale loterij, gezien de steeds wisselende sporen in de politiek. Het aantal zzp-ers is geëxplodeerd, fiscale zekerheid is wegens afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 lastiger. U moet het nu doen met voorgekookte modelovereenkomsten, of u laat ons uw specifieke situatie zeker stellen. Het inhuren van een bijvoorbeeld een interim-manager die zich nooit kan laten vervangen kan het risico van een forse naheffing loonheffingen en werknemerspremies opleveren. Grofweg kan daarmee de inhuur wel tot 4x zo duur uitpakken. Wij zijn zeer scherp op dit punt en wij zijn  u graag van dienst.

INTERNATIONAAL

buitenland

Nederland te klein voor uw activiteiten ? Gezien het stelsel van belastingverdragen blijft Nederland een goede uitvalsbasis. Wij weten hoe de Nederlandse Belastingdienst daarop reageert, rekening houdend met de Europese richtlijnen en jurisprudentie. Wij helpen u vanuit het perspectief van de Nederlandse heffing en heffingsbevoegdheid. Wij houden ons niet bezig met buitenlandse rechtsgebieden. Daarvoor moeten wij u doorverwijzen naar collega's in het desbetreffende buitenland.

FINANCIERING ONDERNEMING

haarlemmer-olie

Nieuwe vormen van financiering vragen inzicht in machtsverhoudingen. Blijft u in control?

Bancaire leningen, aandelenemissie buiten de beurs en crowdfunding zijn slechts enkele voorbeelden waarbij uw positie als ondernemer aanzienlijk kan veranderen in termen van zeggenschap. En: met welk aanbod gaat u de kapitaalmarkt op? Geldschieters moeten wel de voordelen kunnen zien. Inzicht in de fiscaliteit biedt tegelijkertijd inzicht in de mogelijkheden. Het brengt u vast en zeker op nieuwe ideeën.

SPLITSING EN FUSIE

splitsing

De juridische splitsing en fusie is een fiscaal onderwerp dat wij beheersen. Vaak is het een onderdeel van een herstructurering ter voorbereiding van een acquisitie of verkoop. Of een bedrijfsopvolging binnen de familie.