201904.11
0

Voorkom belastingnadeel bij concernfinanciering

Soms is de rente op interne leningen binnen een groep niet aftrekbaar. Deze regeling is bedoeld om willekeurige verschuivingen van fiscale winst, via het creëren van rentelasten, te voorkomen. Die bijzondere fiscale regeling geldt alleen voor interne leningen. De aan de derde betaalde rente bij externe leningen is gewoon aftrekbaar. Het kan voorkomen dat een…

201710.27
0

Spoedreparatie vennootschapsbelasting 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting nadelig Gisteren heeft de Staatssecretaris van Financiën een spoedreparatie aangekondigd welke inhoudt dat enkele voordelen van de zogenoemde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden geschrapt. De reden is dat een fiscale eenheid ‘over de grens’ beperkt mogelijk is. In relatie tot buitenlandse werkmaatschappijen wordt daarmee het belastingvoordeel van de fiscale eenheid onthouden. Dat…

201704.12
1

Toonderaandelen zinvol voor organisatie in MKB

Toonderaandelen kunnen helpen om organisaties in het MKB te structureren. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede kamer uitgenodigd om maatregelen te bespreken rond de aanpak van belastingontduiking. De voorgestelde maatregelen in nationaal verband betreffen de inkeerregeling, aandelen aan toonder, het verschoningsrecht, de openbaarmaking van vergrijpboeten en de aansprakelijkheid bij de invordering. De voorstellen…

201606.20
0

Onzakelijk handelen in familieverband

In de praktijk heeft menig adviseur te maken met niet-voltooide bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Het beeld is dan vaak dat de oorspronkelijke ondernemers firmant blijven in een firma met de kinderen. Definitieve overdracht is niet mogelijk omdat de onderneming kampt met teruglopende omzetten of om andere reden geen externe financiering mogelijk is. Het kapitaal van…

201605.20
1

Nieuwe kansen voor de managementovereenkomst?

In de praktijk wordt op grote schaal binnen holdingstructuren gebruik gemaakt van de managementovereenkomst. Daarmee wordt dan beoogd de zelfstandige positie van de verschillende directieleden vorm gegeven. De praktische fiscale behandeling van deze overeenkomsten en bijbehorende geldstromen is in de loop der tijd door jurisprudentie en beleid gestandaardiseerd. Vaak wordt zonder slag of stoot verzekeringsplicht…

201603.16
1

Doorschuifregelingen in het kader van aandelenfusie

Na het lezen van dit artikel: Heeft u inzicht in de bepalingen in de inkomstenbelasting rond de geruisloze aandelenfusie. Kunt u de aandelenfusie plaatsen in het kader van een (gefaseerde) bedrijfsopvolging Kunt u beoordelen of overleg vóóraf met de belastingdienst nodig is SAMENVATTING In deze bijdrage worden de gevolgen voor de inkomstenbelasting van een aandelenfusie…