201702.08
1

Fictieve dienstbetrekking

Gelijkgesteldenregeling – sluit het uit! Een bijzondere fictieve dienstbetrekking is die van de gelijkgestelden. In de praktijk is vaak moeilijk vóóraf te onderkennen wanneer hiervan sprake is. Dienstbetrekking In het algemeen bestaat inhoudingsplicht voor de loonheffingen indien sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking (persoonlijke arbeid, loon en gezag). Of wanneer sprake is van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen….

201608.16
0

Fiscale gevolgen van werken binnen organisatie van opdrachtgever

De behoefte aan zekerheid rond inhoudingsplicht bij loonheffingen is groot wanneer een opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht binnen de onderneming van de opdrachtgever. Denk aan een interim projectmanager of de invaller van een tijdelijk afwezige werknemer. In de praktijk gaat het vaak over de vraag of gewerkt wordt binnen een door de opdrachtgever geschapen kader. Conclusie…

201607.06
0

Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt digitaal

Wat verandert er? De verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt gedigitaliseerd. De verklaringen worden niet meer opgestuurd, maar staan straks klaar in het persoonlijk domein van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van Belastingdienst.nl. Voor wie? (Onder)aannemers Uitzendbureaus (intermediairs) Wanneer? Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.