201904.11
0

Voorkom belastingnadeel bij concernfinanciering

Soms is de rente op interne leningen binnen een groep niet aftrekbaar. Deze regeling is bedoeld om willekeurige verschuivingen van fiscale winst, via het creëren van rentelasten, te voorkomen. Die bijzondere fiscale regeling geldt alleen voor interne leningen. De aan de derde betaalde rente bij externe leningen is gewoon aftrekbaar. Het kan voorkomen dat een…

201608.16
0

Fiscale gevolgen van werken binnen organisatie van opdrachtgever

De behoefte aan zekerheid rond inhoudingsplicht bij loonheffingen is groot wanneer een opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht binnen de onderneming van de opdrachtgever. Denk aan een interim projectmanager of de invaller van een tijdelijk afwezige werknemer. In de praktijk gaat het vaak over de vraag of gewerkt wordt binnen een door de opdrachtgever geschapen kader. Conclusie…

201607.06
0

Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt digitaal

Wat verandert er? De verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt gedigitaliseerd. De verklaringen worden niet meer opgestuurd, maar staan straks klaar in het persoonlijk domein van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van Belastingdienst.nl. Voor wie? (Onder)aannemers Uitzendbureaus (intermediairs) Wanneer? Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

201606.20
0

Onzakelijk handelen in familieverband

In de praktijk heeft menig adviseur te maken met niet-voltooide bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Het beeld is dan vaak dat de oorspronkelijke ondernemers firmant blijven in een firma met de kinderen. Definitieve overdracht is niet mogelijk omdat de onderneming kampt met teruglopende omzetten of om andere reden geen externe financiering mogelijk is. Het kapitaal van…

201605.20
1

Nieuwe kansen voor de managementovereenkomst?

In de praktijk wordt op grote schaal binnen holdingstructuren gebruik gemaakt van de managementovereenkomst. Daarmee wordt dan beoogd de zelfstandige positie van de verschillende directieleden vorm gegeven. De praktische fiscale behandeling van deze overeenkomsten en bijbehorende geldstromen is in de loop der tijd door jurisprudentie en beleid gestandaardiseerd. Vaak wordt zonder slag of stoot verzekeringsplicht…

201602.17
0

Modelovereenkomsten geven beperkte zekerheid

MODELOVEREENKOMSTEN ARBEIDSRELATIES Inmiddels is een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Daarmee wordt beoogd na 1 mei 2016 – de datum dat de VAR verdwijnt – zekerheid te geven over de vraag of een opdrachtgever over betalingen aan een opdrachtnemer loonheffingen moet inhouden en afdragen. Verder dan dat gaat het niet. De…