201709.07
0

Schuldeisersakkoord afdwingen

Het afdwingen van een schuldeisersakkoord voorkomt een faillissement.

In de praktijk kunnen schuldeisers en aandeelhouders maar in zeer beperkte mate worden verplicht om – buiten faillissement – mee te werken aan een onderhands akkoord. Ook niet als er in ruime mate steun is voor het akkoord en een faillissement de betrokkenen niet in een betere positie brengt. Een reorganisatie van een insolvabele onderneming met winstpotentie kan daardoor ernstig belemmerd worden door één tegenstribbelende schuldeiser of aandeelhouder. De enige mogelijkheid is dan dat die persoon volledig tegemoet wordt gekomen aan zijn wensen.

Inmiddels (2017) is er een wet in de maak die het mogelijk maakt een akkoord af te dwingen. Op die manier kan de tegenstribbelende aandeelhouder of schuldeiser worden gedwongen mee te gaan in  het onderhands schuldeisersakkoord. Dit verhoogt het reorganiserend vermogen van ondernemingen bij insolvabiliteit. Bovendien kan een faillissement zo worden voorkomen.

Wij kunnen behulpzaam zijn bij het bereiken van een onderhands akkoord door te kijken naar de fiscale impact bij alle betrokkenen. Dit kan helpen bij de acceptatie, zodat een dwangakkoord niet nodig is. Er zijn namelijk fiscale tegemoetkomingen mogelijk die de pijn verzachten. En als het dan toch tot dwang moet komen, dan heeft u een stevig akkoord dat de rechterlijke toets – die voorafgaat aan dwang – kan doorstaan.

Aarzel niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij werken samen met andere juristen – zoals insolventieadvocaten – en fiscaal economen voor een integrale aanpak. Hier kunt u contact opnemen of mail rechtstreeks Karel Stoffels