201710.27
0

Spoedreparatie vennootschapsbelasting 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting nadelig

Gisteren heeft de Staatssecretaris van Financiën een spoedreparatie aangekondigd welke inhoudt dat enkele voordelen van de zogenoemde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden geschrapt. De reden is dat een fiscale eenheid ‘over de grens’ beperkt mogelijk is. In relatie tot buitenlandse werkmaatschappijen wordt daarmee het belastingvoordeel van de fiscale eenheid onthouden. Dat is in strijd met Europees Recht en met name in strijd met de vrije vestiging van ondernemingen.

Nu kan natuurlijk de oplossing zijn dat in relatie tot het buitenland de voordelen wel worden toegekend, maar dat zou leiden tot een enorm belastinglek. Maar mogelijk kan de Nederlandse Staat dat niet tegenhouden omdat het Europese Hof binnenkort anders besluit, zodat de Nederlandse wetgeving in strijd komt met het Europese recht.

Daarom wordt nu voorgesteld dat de belastingvoordelen waar het om gaat ook ontnomen worden van de binnenlandse belastingplichtigen zodat dan wel een gelijke behandeling ontstaat in relatie tot buitenlandse belastingplichtigen.

De Staatssecretaris zegt daarover:

Dat wil onder andere zeggen dat enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en dividendbelasting moeten worden toegepast alsof er geen fiscale eenheid is. Kort gezegd wordt daarbij geregeld dat de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage (artikel 10a van de Wet Vpb 1969), de deelnemingsvrijstelling (artikel 13, negende tot en met vijftiende lid, alsmede zeventiende lid, van de Wet Vpb 1969), de renteaftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (artikel 13l van de Wet Vpb 1969) en de verliesverrekening bij wijziging van het belang (artikel 20a van de Wet Vpb 1969) moeten worden toegepast als ware er geen fiscale eenheid (in de zin van artikel 15 van de Wet Vpb 1969). Met deze spoedreparatiemaatregel wordt bereikt dat een fiscale eenheid in binnenlandse verhoudingen op dezelfde wijze wordt behandeld als een vergelijkbare EU-situatie. Het gevolg daarvan is dat voor de toepassing van de genoemde regelingen de consolidatie die de fiscale eenheid tot gevolg heeft achterwege blijft. Deze regelingen moeten dus worden toegepast als waren de maatschappijen van de fiscale eenheid zelfstandig belastingplichtig.

  • Aanleiding bericht: Kamerbrief Staatssecretaris van Financiën 25 oktober 2017, hier na te lezen