201807.18
0

Navorderingsaanslag na fout door Belastingdienst

Navorderingsaanslag niet altijd mogelijk

Een navorderingsaanslag mag niet worden opgelegd als de Belastingdienst als de Belastingdienst bij een eerdere aanslag al kon weten dat er te weinig belasting zou worden geheven. Maar als de Belastingdienst zich daarbij vergist of een andere fout maakt, dan mag de extra belasting nog wel met een navorderingsaanslag geheven worden. Maar wat is een fout?

Vorige week heeft de Hoge Raad nog eens uitgelegd waar de grenzen liggen.

Als de Belastingdienst bewust informatie heeft genegeerd, kan niet nagevorderd worden.

Het ging om een belastingplichtige waar twee belastingkantoren mee bezig waren. Het ene belastingkantoor A was vergeten om in het computersysteem van de Belastingdienst te vermelden dat zij bezig waren met een boekenonderzoek. Het andere belastingkantoor B ging er daarom vanuit dat zij de informatie die zij hadden goed was en compleet. Dat was natuurlijk niet het geval omdat het andere belastingkantoor A juist bezig was met verzamelen van extra informatie. Vervolgens werd door B een navorderingsaanslag opgelegd die te laag was, voor een andere kwestie buiten het boekenonderzoek. Na afronding van het boekenonderzoek bleek dat er meer belasting verschuldigd was. Er werd nog een navorderingsaanslag opgelegd.

De Belastingdienst stelde dat sprake was van een fout in de informatieverwerking en dat zij daarom mocht navorderen. De belastingplichtige stelde dat de Belastingdienst eerder welbewust de informatie uit het boekenonderzoek niet heeft afgewacht en niet mocht navorderen.

Bij een administratieve fout mag de Belastingdienst navorderen

De Hoge Raad heeft nu de Belastingdienst gelijk gegeven: het niet vermelden van een lopend boekenonderzoek in het computersysteem is een administratieve fout waar de Belastingdienst niets aan kan doen. Navorderen mag in dit geval.

Maar als de Belastingdienst wel te verwijten valt dat zij informatie heeft genegeerd, dan mag niet worden nagevorderd.

Krijgt u een boekenonderzoek? Laat u begeleiden door The Tax Company. De Belastingdienst moet zorgvuldig omgaan met informatie en heeft zich daarbij te houden aan strikte regels. Hier komt u snel bij onze contactinfo.