201903.11
0

Beperk negatieve gevolgen van spoedreparatie fiscale eenheid

Vormt u samen met meerdere vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Mogelijk wordt u dan geraakt door de spoedreparatiemaatregelen die zijn opgenomen in een wetsvoorstel van 6 juni 2018.

Deze maatregelen werden al eerder aangekondigd en hebben terugwerkende kracht tot en met 25 oktober 2017. Op 15 oktober 2018 is echter aangekondigd dat de terugwerkende kracht van de spoedreparatie fiscale eenheid zal worden beperkt tot en met 1 januari 2018. De maatregelen kunnen negatieve gevolgen voor u hebben. Als u gebruik kunt maken van een overgangsregeling, gelden deze negatieve gevolgen vanaf 1 januari 2019.

Reden voor de spoedreparatie is een uitspraak van het Hof van Justitie. Dit Hof heeft geoordeeld dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime niet in lijn is met de Europese regels. Omdat de terugwerkende kracht nu is beperkt tot en met 1 januari 2018, hoeft u in de aangifte vennootschapsbelasting 2017 geen rekening meer te houden met de fiscale gevolgen. Vanaf 1 januari 2018 is het gevolg van de spoedreparatie dat voor bepaalde voordelen van de fiscale eenheid wordt gedaan alsof er geen fiscale eenheid is. Hierdoor kan een voordeel omslaan in een nadeel. Dit kan leiden tot een hogere belastingheffing.

Door een overgangsregeling heeft u mogelijk pas vanaf 1 januari 2019 last van een hogere belastingheffing. Niet alle nadelen van de spoedreparatiemaatregel worden echter door de overgangsmaatregel gedekt. Bovendien gelden er voorwaarden. Naast deze spoedreparatie is op 20 augustus 2018 voordelig goedkeurend beleid gepubliceerd.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.