201904.11
0

Voorkom belastingnadeel bij concernfinanciering

Soms is de rente op interne leningen binnen een groep niet aftrekbaar. Deze regeling is bedoeld om willekeurige verschuivingen van fiscale winst, via het creëren van rentelasten, te voorkomen. Die bijzondere fiscale regeling geldt alleen voor interne leningen. De aan de derde betaalde rente bij externe leningen is gewoon aftrekbaar.

Het kan voorkomen dat een vennootschap binnen de groep afhankelijk is van groepsgenoten voor een externe financiering. Een andere vennootschap gaat dan de lening aan bij een derde (extern) en leent het geld door aan de vennootschap die het geld nodig heeft voor bijvoorbeeld de aankoop van een 100% deelneming (intern). Omdat er dan sprake is van een interne lening is het uitgangspunt dat de rente niet aftrekbaar is, tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat in wezen sprake is van een externe lening. Hiervoor moet er een verband zijn tussen de externe en de interne lening. Als dat verband er is kan belastingnadeel voorkomen worden mits de voorwaarden van die leningen voldoende vergelijkbaar zijn. Let op bij verandering van die voorwaarden!

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag.