201906.20
0

Voorkom verlies van verlies

Voorkom dat u een verlies niet of niet volledig kunt verrekenen 

Heeft u of uw BV dit jaar een verlies geleden? Dan is het van belang te controleren of de Belastingdienst het verlies juist heeft vastgesteld. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u het verlies later niet of niet volledig kunt verrekenen. 

Indien de berekening van de winst van uw BV of uw inkomen uit werk en woning leidt tot een negatief bedrag wordt dit negatief bedrag aangemerkt als verlies. Het is van belang dat wordt gecontroleerd of het verlies door de Belastingdienst juist is vastgesteld. Wordt het verlies onjuist of niet vastgesteld dan moet u binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag waarop het verlies wordt vastgesteld bezwaar maken. Doet u dit niet, dan kunt u het verlies later niet of niet volledig verrekenen.