201909.03
0

Geen belastingheffing in box 1 bij tijdelijke verhuur van een deel van uw eigen woning


De tijdelijke verhuur van een eigen woning is in de inkomstenbelasting in box 1 belast. Een gerechtshof besliste dat dit voor de tijdelijke verhuur van een deel van een eigen woning niet geldt.  

Net als de rechtbank oordeelde het gerechtshof dat de inkomsten uit de tijdelijke verhuur van een gedeelte van de eigen woning niet belast zijn in box 1. In tegenstelling tot de rechtbank oordeelde het gerechtshof echter dat dit wel belast is in box 3. Onlangs deed de rechtbank een uitspraak in een andere casus. De rechtbank blijft bij het oordeel dat zowel in box 1 als in box 3 geen belastingheffing plaatsvindt. 

Verhuurt u tijdelijk een gedeelte van uw eigen woning? Dan kan onder omstandigheden de opbrengst daaruit dus misschien onbelast blijven in box 1 en zelfs in box 3. Laat beoordelen of in uw situatie hiervan ook sprake is en laat de gevolgen in kaart brengen. 

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Houd er dan ook rekening mee dat de Hoge Raad nog tot een ander oordeel kan komen. 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via 015-3642852.