Wij benaderen fiscale zaken vrij, tegen redelijke tarieven, door actuele kennis met creativiteit te combineren.

De hoogte van de tarieven voor fiscaal advies is afhankelijk van de zwaarte van de problematiek en het streefniveau. Wij streven uiteraard naar het beste, maar wellicht heeft u eerst behoefte aan een fiscale verkenning.

De tarieven variëren van € 170 – € 225 euro per uur. De tarieven sluiten aan bij de kennis en ervaring van de adviseur. Voor belastingaangiften gelden vaste tarieven.

Transactiemanagement (regelwerk) geschiedt tegen een lager tarief dan het opstellen van een (voorafgaand) specialistisch advies of een beroepschrift. Omdat wij betrokken blijven bij de uitvoering en implementatie van het advies, is het effect optimaal.

In bepaalde gevallen wordt het tarief afhankelijk gesteld van het resultaat.

Tariefafspraken worden met u gemaakt voordat de werkzaamheden starten.

Er wordt maandelijks gefactureerd en gespecificeerd op detail.


Alle aan het kantoor verstrekte opdrachten zijn onderworpen aan haar Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 27348334

In deze voorwaarden is onder meer onze aansprakelijkheid, behoudens ons eigen risico, beperkt tot het bedrag waarop onze aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Op verzoek zenden wij u kosteloos een exemplaar van onze algemene voorwaarden.