201807.18
0

Navorderingsaanslag na fout door Belastingdienst

Navorderingsaanslag niet altijd mogelijk Een navorderingsaanslag mag niet worden opgelegd als de Belastingdienst als de Belastingdienst bij een eerdere aanslag al kon weten dat er te weinig belasting zou worden geheven. Maar als de Belastingdienst zich daarbij vergist of een andere fout maakt, dan mag de extra belasting nog wel met een navorderingsaanslag geheven worden….

201710.27
0

Spoedreparatie vennootschapsbelasting 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting nadelig Gisteren heeft de Staatssecretaris van Financiën een spoedreparatie aangekondigd welke inhoudt dat enkele voordelen van de zogenoemde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden geschrapt. De reden is dat een fiscale eenheid ‘over de grens’ beperkt mogelijk is. In relatie tot buitenlandse werkmaatschappijen wordt daarmee het belastingvoordeel van de fiscale eenheid onthouden. Dat…

201709.07
0

Schuldeisersakkoord afdwingen

Het afdwingen van een schuldeisersakkoord voorkomt een faillissement. In de praktijk kunnen schuldeisers en aandeelhouders maar in zeer beperkte mate worden verplicht om – buiten faillissement – mee te werken aan een onderhands akkoord. Ook niet als er in ruime mate steun is voor het akkoord en een faillissement de betrokkenen niet in een betere…

201708.12
1

Uitstel van betaling afdwingbaar via belastingrechter ?

Wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt moet die in beginsel betaald worden. Een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. De praktijk is dat de Belastingdienst uitstel van betaling verleent tot het bestreden bedrag, maar dat is niet altijd het geval. Met name bij ondernemingen komt dat voor, particulieren krijgen sneller uitstel. In die…

201704.12
1

Toonderaandelen zinvol voor organisatie in MKB

Toonderaandelen kunnen helpen om organisaties in het MKB te structureren. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede kamer uitgenodigd om maatregelen te bespreken rond de aanpak van belastingontduiking. De voorgestelde maatregelen in nationaal verband betreffen de inkeerregeling, aandelen aan toonder, het verschoningsrecht, de openbaarmaking van vergrijpboeten en de aansprakelijkheid bij de invordering. De voorstellen…

201702.08
1

Fictieve dienstbetrekking

Gelijkgesteldenregeling – sluit het uit! Een bijzondere fictieve dienstbetrekking is die van de gelijkgestelden. In de praktijk is vaak moeilijk vóóraf te onderkennen wanneer hiervan sprake is. Dienstbetrekking In het algemeen bestaat inhoudingsplicht voor de loonheffingen indien sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking (persoonlijke arbeid, loon en gezag). Of wanneer sprake is van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen….

201612.07
3

Schadevergoeding vanwege handelen Belastingdienst

VOORBEREIDING VAN EEN BELASTINGAANSLAG, ONRECHTMATIGHEID EN SCHADEVERGOEDING Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking getreden. Daarmee werd beoogd de schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen te stroomlijnen. De nieuwe wetgeving is echter beperkt van toepassing op belastingzaken, namelijk alleen voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de fiscale praktijk voorlopig…

201608.16
0

Fiscale gevolgen van werken binnen organisatie van opdrachtgever

De behoefte aan zekerheid rond inhoudingsplicht bij loonheffingen is groot wanneer een opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht binnen de onderneming van de opdrachtgever. Denk aan een interim projectmanager of de invaller van een tijdelijk afwezige werknemer. In de praktijk gaat het vaak over de vraag of gewerkt wordt binnen een door de opdrachtgever geschapen kader. Conclusie…