The Tax Company streeft naar het beste resultaat. Een interdisciplinaire aanpak is daarbij een must. In voorkomende gevallen wordt in teamverband een kennisintensief dossier tot een oplossing gebracht. Door een goede regie en snelle uitwisseling van informatie tussen de betrokken professionals, wordt de tijdsbesteding beheersbaar en de dienstverlening overzichtelijk. Door regelmatig contact houden we elkaar scherp.

Fiscaal

Notariaat

Arbeidsrecht

Interdisciplinair