De aan The Tax Company verbonden fiscaal juristen vertegenwoordigen u in een bezwaar- en beroepsprocedure, want soms is procederen nodig.

Bij de belastingheffing kan een meningsverschil ontstaan over de toepassing van de wet of over de interpretatie van de feiten. U hoeft het daarbij niet te laten zitten. Weet u wel zeker dat u niet te veel of te vroeg belasting betaalt?

De Belastingdienst mag dan wel opgezadeld zijn met de heffing van belastingen, ook de belastingambtenaren dienen zich aan de regels en afspraken te houden. Kijk hier naar uitspraken van rechters.


Komt u er echt niet meer uit met de Belastingdienst, dan kunnen wij voor u een inschatting maken van de kans dat u door een rechter in het gelijk wordt gesteld.


In veel gevallen wordt het geschil opgelost in de bezwaarfase met een vaststellingsovereenkomst. Toch is het van belang om tijdens het overleg met de Belastingdienst formeel bezwaar aan te tekenen. Dat is heel gebruikelijk en het verstevigt uw onderhandelingspositie. Bovendien zijn uw rechten zeker gesteld om later de zaak voor te leggen aan de rechter. Maakt u te laat bezwaar dan kan de rechter u niet-ontvankelijk verklaren in het beroep.