201704.12
1

Toonderaandelen zinvol voor organisatie in MKB

Toonderaandelen kunnen helpen om organisaties in het MKB te structureren. Onlangs heeft de Staatssecretaris van Financiën de Tweede kamer uitgenodigd om maatregelen te bespreken rond de aanpak van belastingontduiking. De voorgestelde maatregelen in nationaal verband betreffen de inkeerregeling, aandelen aan toonder, het verschoningsrecht, de openbaarmaking van vergrijpboeten en de aansprakelijkheid bij de invordering. De voorstellen…

201702.08
1

Fictieve dienstbetrekking

Gelijkgesteldenregeling – sluit het uit! Een bijzondere fictieve dienstbetrekking is die van de gelijkgestelden. In de praktijk is vaak moeilijk vóóraf te onderkennen wanneer hiervan sprake is. Dienstbetrekking In het algemeen bestaat inhoudingsplicht voor de loonheffingen indien sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking (persoonlijke arbeid, loon en gezag). Of wanneer sprake is van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen….

201612.07
3

Schadevergoeding vanwege handelen Belastingdienst

VOORBEREIDING VAN EEN BELASTINGAANSLAG, ONRECHTMATIGHEID EN SCHADEVERGOEDING Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking getreden. Daarmee werd beoogd de schadevergoeding bij onrechtmatig overheidshandelen te stroomlijnen. De nieuwe wetgeving is echter beperkt van toepassing op belastingzaken, namelijk alleen voor de vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de fiscale praktijk voorlopig…

201608.16
0

Fiscale gevolgen van werken binnen organisatie van opdrachtgever

De behoefte aan zekerheid rond inhoudingsplicht bij loonheffingen is groot wanneer een opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht binnen de onderneming van de opdrachtgever. Denk aan een interim projectmanager of de invaller van een tijdelijk afwezige werknemer. In de praktijk gaat het vaak over de vraag of gewerkt wordt binnen een door de opdrachtgever geschapen kader. Conclusie…

201607.06
0

Verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt digitaal

Wat verandert er? De verklaring betalingsgedrag keten- en inlenersaansprakelijkheid wordt gedigitaliseerd. De verklaringen worden niet meer opgestuurd, maar staan straks klaar in het persoonlijk domein van de ondernemer op het beveiligde gedeelte van Belastingdienst.nl. Voor wie? (Onder)aannemers Uitzendbureaus (intermediairs) Wanneer? Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

201606.20
0

Onzakelijk handelen in familieverband

In de praktijk heeft menig adviseur te maken met niet-voltooide bedrijfsopvolgingen in de familiesfeer. Het beeld is dan vaak dat de oorspronkelijke ondernemers firmant blijven in een firma met de kinderen. Definitieve overdracht is niet mogelijk omdat de onderneming kampt met teruglopende omzetten of om andere reden geen externe financiering mogelijk is. Het kapitaal van…

201605.20
1

Nieuwe kansen voor de managementovereenkomst?

In de praktijk wordt op grote schaal binnen holdingstructuren gebruik gemaakt van de managementovereenkomst. Daarmee wordt dan beoogd de zelfstandige positie van de verschillende directieleden vorm gegeven. De praktische fiscale behandeling van deze overeenkomsten en bijbehorende geldstromen is in de loop der tijd door jurisprudentie en beleid gestandaardiseerd. Vaak wordt zonder slag of stoot verzekeringsplicht…

201603.16
1

Doorschuifregelingen in het kader van aandelenfusie

Na het lezen van dit artikel: Heeft u inzicht in de bepalingen in de inkomstenbelasting rond de geruisloze aandelenfusie. Kunt u de aandelenfusie plaatsen in het kader van een (gefaseerde) bedrijfsopvolging Kunt u beoordelen of overleg vóóraf met de belastingdienst nodig is SAMENVATTING In deze bijdrage worden de gevolgen voor de inkomstenbelasting van een aandelenfusie…

201602.17
0

Modelovereenkomsten geven beperkte zekerheid

MODELOVEREENKOMSTEN ARBEIDSRELATIES Inmiddels is een aantal modelovereenkomsten gepubliceerd op de website van de Belastingdienst. Daarmee wordt beoogd na 1 mei 2016 – de datum dat de VAR verdwijnt – zekerheid te geven over de vraag of een opdrachtgever over betalingen aan een opdrachtnemer loonheffingen moet inhouden en afdragen. Verder dan dat gaat het niet. De…