201708.12
1

Uitstel van betaling afdwingbaar via belastingrechter ?

Wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt moet die in beginsel betaald worden. Een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. De praktijk is dat de Belastingdienst uitstel van betaling verleent tot het bestreden bedrag, maar dat is niet altijd het geval. Met name bij ondernemingen komt dat voor, particulieren krijgen sneller uitstel. In die…