201904.11
0

Voorkom belastingnadeel bij concernfinanciering

Soms is de rente op interne leningen binnen een groep niet aftrekbaar. Deze regeling is bedoeld om willekeurige verschuivingen van fiscale winst, via het creëren van rentelasten, te voorkomen. Die bijzondere fiscale regeling geldt alleen voor interne leningen. De aan de derde betaalde rente bij externe leningen is gewoon aftrekbaar. Het kan voorkomen dat een…

201807.18
0

Navorderingsaanslag na fout door Belastingdienst

Navorderingsaanslag niet altijd mogelijk Een navorderingsaanslag mag niet worden opgelegd als de Belastingdienst als de Belastingdienst bij een eerdere aanslag al kon weten dat er te weinig belasting zou worden geheven. Maar als de Belastingdienst zich daarbij vergist of een andere fout maakt, dan mag de extra belasting nog wel met een navorderingsaanslag geheven worden….

201710.27
0

Spoedreparatie vennootschapsbelasting 2017

Spoedreparatie vennootschapsbelasting nadelig Gisteren heeft de Staatssecretaris van Financiën een spoedreparatie aangekondigd welke inhoudt dat enkele voordelen van de zogenoemde fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting worden geschrapt. De reden is dat een fiscale eenheid ‘over de grens’ beperkt mogelijk is. In relatie tot buitenlandse werkmaatschappijen wordt daarmee het belastingvoordeel van de fiscale eenheid onthouden. Dat…

201708.12
1

Uitstel van betaling afdwingbaar via belastingrechter ?

Wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt moet die in beginsel betaald worden. Een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. De praktijk is dat de Belastingdienst uitstel van betaling verleent tot het bestreden bedrag, maar dat is niet altijd het geval. Met name bij ondernemingen komt dat voor, particulieren krijgen sneller uitstel. In die…